Politică de confidențialitate

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și de aceea acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

În scopul comunicării cu clienții noștri, partenerii de afaceri sau vizitatorii site-ului nostru, colectăm doar acele categorii de date cu caracter personal care sunt strict necesare în scopul celei mai bune comunicări reciproce și îmbunătățirii serviciilor noastre sau pentru a comunica cu persoanele interesate de serviciile noastre. 

Vă rugăm să vă luați timp pentru a citi această notificare de confidențialitate, deoarece explică modul în care colectăm, utilizăm și stocăm informațiile dvs. personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu protecția informațiilor dvs. personale, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016 (GDPR)

WWW.MIHAELANICOLAE.RO este un website deținut, întreținut și operat de S.C. INSPIR IUBIRE S.R.L, str. Sondelor nr 58, Ap. 23, Ploiești, CUI: 44896817, J29/2255/2021.

S.C. INSPIR IUBIRE S.R.L operator de date cu caracter personal, vă informează:

Pentru a oferi cel mai bun serviciu posibil pentru dvs., colectăm, stocăm și prelucrăm date. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri: asistență pentru clienți, vânzare produse și servicii, înscrieri la cursuri online și fizice.

Modurile cum vă folosim datele personale sunt detaliate mai jos:

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, INSPIR IUBIRE SRL, poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină INSPIR IUBIRE SRL, în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Formulare de contact

Atunci când îmi scrieți prin formular de contact, colectăm următoarele date: Nume, Prenume, Oraș, Vârsta copilului, Adresă de E-mail și Număr de telefon. Vom folosi aceste date doar ca să vă răspundem la mesajul pe care ni-l trimiteți și pentru confirmări legate de serviciile noastre artistice și de începerea cursurilor de dans. Nu voi da acces altcuiva la aceste date (fără acordul Dvs) și nu le vom vinde niciodată.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către INSPIR IUBIRE SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea INSPIR IUBIRE SRL, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către INSPIR IUBIRE SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor, INSPIR IUBIRE SRL,  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către INSPIR IUBIRE SRL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al INSPIR IUBIRE SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care INSPIR IUBIRE SRL,  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Puteți solicita vizualizarea și ștergerea datelor dvs. personale oricând prin trimiterea unui mesaj scris de la pagina de Contact sau la adresa: contact@mihaelanicolae.ro

Ne puteți cere oricând să vă eliminăm datele personale.

 Folosim informații personale pentru a vă trimite articole informative ocazionale, actualizări de informații. Puteți renunța la primirea unor astfel de e-mailuri dezabonându-vă de la lista noastră de corespondență.

Nu vom dezvălui niciun fel de detalii personale sau corespondență personală între noi și dumneavoastră către terțe părți, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege. În plus, dacă avem motive întemeiate să credem că a avut loc sau poate apărea frauda, putem dezvălui informații personale pentru a ne proteja compania.

Informațiile non-personale sunt utilizate pentru a colecta date grupate numai în scopuri statistice. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la contact@mihaelanicolae.ro

Am luat la cunoștință despre informare, am primit un exemplar din aceasta și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în condițiile Regulamentului U.E. 2016/679.